สายSE - มาดูลำดับชั้นการเลือกวิชาเรียนของพวกเรากัน

ห้องของพี่บัณฑิต สดๆร้อนๆ ครับ

Moderators: Spadez, oosora

สายSE - มาดูลำดับชั้นการเลือกวิชาเรียนของพวกเรากัน

Postby spao99 » Sun Sep 09, 2007 12:21 pm

ทำไว้ดูเล่นๆ เผื่อจะเห็นอะไรชัดขึ้น :)

Image

เทอมนี้ เลือกได้ 4 ตัวน่ะครับ(ที่ทำเป็นตัวหนาไว้) คือ
CS336 - OO
CS386 - Configuration Management
CS486 - VV
CS488 - Formal Methods

ยังไงๆ เพื่อที่จะเรียนจบ ก็ต้องเลือก 5 วิชา จาก 9 วิชา ก็เลือกๆ pattern ในการลงทะเบียนกันไว้ล่วงหน้าเลยก็ดีน่ะครับ :D

ปล. นึกถึงการตัดสินใจ up skill เวลาเล่น RO แปลกๆน่ะ เลือกยากจัง... สร้างตัวเล่นใหม่ไม่ได้ด้วย - -a

===========
คพ336 แนวปฏิบัติการรูปแบบการโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 หน่วยกิต
CS336 Practices and Patterns in Object-Oriented Programming
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คพ.111 หรือ คพ.112
หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง คลาสนามธรรม ส่วนต่อประสาน การสืบทอด เทรดส์ การเขียนโปรแกรมแบบ
กระจายขั้นสูง สตีมส์ การยืดให้เป็นเส้น การตรวจสอบ การย้อนกระทำ การเขียนโปรแกรมโดยใช้เหตุการณ์เป็นตัวกระตุ้น และ
เทคโนโลยีคอมโพเนนต์ การเขียนโปรแกรมจัดการข้อผิดพลาด กรณีศึกษา
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

=============

คพ386 การบริหารการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต
CS386 Software Configuration Management
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คพ.383
ศึกษาเกี่ยวกับงานที่ต้องทำเพื่อที่จะจัดเก็บบำรุงรักษาผลผลิต เพื่อผลผลิตที่สร้างขึ้นในช่วงชีวิตของ ซอฟต์แวร์มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ศึกษากระบวนการและการจัดการรวมถึงเครื่องมือที่จะนำมาใช้
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

=============

คพ387 เวปแอพพลิเคชันและโปรแกรมองค์กรขนาดใหญ่ 3 หน่วยกิต
CS387 Web Application and Enterprise Programs
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คพ. 342
ระบบและโปรโตคอลการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ได้แก่ ระบบบริการเวป การสร้างและติดตั้งโปรแกรมเวปแอพ
พลิเคชัน เทคนิคการสร้างเวปแอพพลิเคชันเพื่อนำไปใช้อีก อินเตอร์เฟสสำหรับติดต่อ ระบบให้บริการฐานข้อมูล ระบบ
ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบให้บริการชื่อและไดเรกทอรี ระบบให้บริการข้อความ การโปรแกรมเครือข่าย มิดเดิล
แวร์ โครงสร้างระบบโปรแกรมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ระบบให้บริการแอพพลิเคชัน และโปรแกรมโมเดลสำหรับสร้างเวป
แอพพลิเคชันองค์กรขนาดใหญ่
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

=============

คพ388 การสร้างและวิวัฒนาการซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต
CS388 Software Construction and Evolution
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คพ.383
ศึกษาความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การแปลงแบบดีไซน์ให้เป็นภาษาโปรแกรม ศึกษารูปแบบของการเขียน
โปรแกรม การสร้างเอกสารประกอบ ศึกษาเทคนิคกระบวนการวิธีการเครื่องมือสำหรับการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

=============

คพ389 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต
CS389 Software Architecture
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คพ.382
ศึกษาสถาปัตยกรรมระบบทั้งด้านโครงสร้างและพฤติกรรม รวมถึงศึกษาเทคนิควิธีการที่จะนำมาใช้ในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมและการประยุกต์แพทเทินต่าง ๆ รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

=============

คพ486 การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต
CS486 Software Validation and Verification
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คพ.284
ศึกษาองค์ความรู้ของการทวนสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ศึกษาทำความเข้าใจเทคนิคต่างๆ เช่น การทบทวน
การตรวจ การทดสอบ รวมถึงทำรายงานการวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

=============

คพ487 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต
CS487 Software Project Management
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คพ.383
ศึกษาความรู้และทักษะเทคนิคในการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ประมาณราคาและระยะเวลาการวางแผน
การจัดการความเสี่ยง การจัดสรรทรัพยากร การติดตามควบคุมโครงการ การประเมินโครงการ
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

=============

คพ488 วิธีรูปนัย 3 หน่วยกิต
CS488 Formal Methods
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.385
ศึกษาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์จากภาษารูปนัยเพื่อ สร้างโมเดลในการพัฒนา ซอฟต์แวร์ที่มีความถูกต้อง
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

=============

คพ489 หัวข้อเลือกสรรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต
CS489 Selected Topics in Software Engineering
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คพ.284
ศึกษาหัวข้อเลือกสรรจากความก้าวหน้าด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
และเทคโนโลยี
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)
spao99
Member
 
Posts: 88
Joined: Mon Jun 27, 2005 10:52 am
Location: every where

Postby natszzz » Thu Sep 13, 2007 6:01 pm

ขอบคุณอาจารย์เปามากๆ คับ
User avatar
natszzz
Member
 
Posts: 34
Joined: Mon Jun 20, 2005 8:02 pm
Location: ซอกใจ


Return to Com-Sci#48 (CS รุ่น20)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron