Cascading Style Sheets คือ

พูดคุย, ปรึกษาการพัฒนาโปรแกรม
และ case study

Moderator: bigaun

Cascading Style Sheets คือ

Postby Kwan(--) » Tue May 03, 2005 11:49 am

Cascading Style Sheet (CSS) เป็นคำกว้างๆ ที่ใช้อ้างถึงวิธีการกำหนดรูปแบบ (Format) ของเอกสาร HTML ด้วยการใช้ attribute "Style" กับ tags บางประเภทในภาษา HTML เพื่อกำหนดรูปแบบหน้าเวบเพ็จให้เป็นไปตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบของ ตัวอักษร (Type Face) สีพื้นของเอกสาร (Background) สีของตัวอักษร สีของลิงค์ (Link colors) ขนาดของขอบกระดาษ (Margin controls) และ กำหนดตำแหน่งของวัตถุ (Objects) บนหน้าเวบเพ็จ

แม้ว่าเมื่อเริ่มต้นพัฒนาขึ้น ผู้พัฒนาภาษา HTML จะมีวัตถุประสงค์เพียงต้องการให้ HTML ทำหน้าที่เป็นภาษาที่ใช้จัดรูปแบบ เอกสารธรรมดาๆ โดยได้เตรียมเครื่องมือการจัดรูปแบบเบื้องต้นมาให้ไม่มากนัก แต่นักออกแบบเวบเพ็จ (Web Designers) ซึ่งอยู่ในฐานะของผู้ใช้ภาษา ยังคงต้องการเครื่องมือเพื่อใช้ออกแบบเอกสารให้มีความสวยงาม มากกว่าที่จะใช้ภาษา HTML เพื่อจัดเก็บเอกสารรูปแบบธรรมดาแต่เพียงอย่างเดียว และด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นแรงผลักดันให้ภาษา HTML เมื่อพัฒนามาถึงเวอร์ชัน 4 มีเครื่องมือในการจัดรูปแบบอย่างเพียบพร้อม

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการดังกล่าว และยังคงวัตถุประสงค์ของภาษา HTML ในด้านการจัดเก็บเอกสาร ในเวอร์ชัน 4 นี้จึงได้พัฒนา Cascading Style Sheet (CSS) เพื่อเป็นเครื่องมือใช้ในการกำหนดรูปแบบเอกสาร และเมื่อมี Cascading Style Sheet เพื่อใช้กำหนด รูปแบบเอกสารแล้ว จึงได้กำหนดให้บาง tags ในเวอร์ชันก่อนๆ เช่น font tag เป็น tag ที่ถูกเลิกใช้แล้ว (Obsolete) ในเวอร์ชัน 4 นี้

ประเภทของ Style Sheets

เราสามารถนำ Style Sheet มาใช้ในเอกสาร HTML ได้ 3 วิธีดังนี้

1.Inline เป็นวิธีกำหนดรูปแบบด้วยการใส่ Style attribute เข้ากับ tag วิธีนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะสามารถกำหนด เฉพาะส่วนของเวบเพ็จ ให้มีรูปแบบเฉพาะที่ต้องการได้ เช่น ต้องการให้ย่อหน้านั้นมีรูปแบบเฉพาะอย่าง ก็เพียงใส่ style="x" เข้ากับ Paragraph tag

2.Embedded เป็นวิธีกำหนดรูปแบบให้กับทั้งหน้าเวบเพ็จ โดย การใช้ <STYLE> วางไว้ในส่วน <HEAD> ของหน้าเวบเพ็จ แล้วเรียกใช้

3.Linked บางครั้งเรียก External Style Sheet เป็น CSS ที่เรียก ใช้ด้วยการเชื่อมโยง (Linked) เข้าสู่เอกสาร HTML มักใช้เพื่อเป็นแม่แบบให้กับเอกสารหลายๆ หน้า เราสร้าง CSS โดยใช้ Text editor เขียนคำสั่งเพื่อกำหนดรูปแบบที่ต้องการ เมื่อเสร็จ save ไฟล์ให้มีนามสกุล .css โดยวางไฟล์นี้ ไว้ใน folder เดียวกันกับเวบเพ็จที่จะ linked เราสามารถ linked เวบเพ็จเข้ากับ CSS ประเภทนี้ได้โดยไม่จำกัดจำนวนหน้า นั่นหมายความว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างเวบเพ็จจำนวน 1-2 หน้า กับจำนวนเป็นพันๆ หน้าที่จะ linked เข้าใช้กับ CSS ประเภทนี้
Kwan(--)
 

ใครมี Style Sheet สวยๆ บ้างอ่ะ

Postby nuttapol » Wed May 04, 2005 10:41 am

ใครมี Style Sheet สวยๆบ้าง ขอหน่อยดิ

(จะเอาไปแปะฝาบ้าน)
nuttapol
Member
 
Posts: 35
Joined: Tue May 03, 2005 12:31 am


Return to Programming / Web-Programming

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron